Workshops en Coachingspakketten 2017.

Workshops.                              

 

1. Workshop Theater, Film en Muziektolken.

Drie dagen: vrijdag 10 februari van 18 tot 21 uur. Zaterdag 11 en zondag 12 februari van 10 tot 17 uur.

Plaats: Amsterdam.

In deze workshop neem je materiaal mee waarmee je aan de slag wilt.

Je bereidt ook dingen voor die je van te voren aanlevert.

Goedgekeurd door  RTGS: 5525. Ook voor meer info. 

Kosten: €300,00

 

2. Workshop 'Tolken Afscheidsceremonies'. 

Zaterdag en zondag 11 en 12 maart, 10 tot 17 uur.  

Plaats: Amsterdam.

Goedgekeurd door het RTGS: 4522. Ook voor meer info. 

Kosten: €300,00

 

3. Workshop 'Tolken voor klanten met licht verstandelijke handicap'.

Vrijdag 10 maart. 10 tot 17 uur.
Plaats: Amsterdam

De aandachtspunten, de valkuilen, het gewenste register.
In samenwerking met Berit Veltmeijer, psycholoog en werkzaam als groepsleidster op woongroepen Philadelphia. 

Punten aangevraagd bij het RTGS. 

Kosten €200,00. 

 

4. Workshop 'Tolken voor dove kinderen: stemtolken en vertalen verhaaltjes.

Zaterdag 25 maart. 10 tot 17 uur.  

Plaats: Amsterdam.

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met Lenny Vos. Docent NGT op Signis (Kentalis) en zelf doof. 

We gaan op zaterdag 25 maart oefenen en de theorie behandelen.  Daarna in overleg op een aantal data het tolken van verhaaltjes als 'extraatje' en als goede oefening voor jezelf tolken op Signis  in Amsterdam bij de doelgroep. Je mag hiervan een opname maken en om feedback vragen aan de workshopleiders.

Punten aangevraagd bij RTGS. Kosten: €200,00

 

5. Workshop NmG.

Zaterdag 1 april. Amsterdam.

Verdieping, veel oefenen, nieuwe inzichten, feedback NmG gebruikers. 

Punten RTGS  zijn aangevraagd. Kosten: €150,00

 

6. Workshop 'Taalontwikkeling dove leerlingen'.

Medio april. Amsterdam. Datum wordt nog bekend gemaakt.

In samenwerking met Sonja Jansen, taalkundige Kentalis en Metty de Boer, onderwijskundige - intern begeleider Kentalis en zelf doof. 

In deze workshop wordt ingegaan op de taalontwikkeling van dove kinderen, het daaruit voortvloeiend gedrag (school, sociaal) en wat 

dit betekent voor jou als tolk. Oefenen met materiaal. 

 

7. Workshop 'Tolken voor/met plots- en laatdoven.'

Voor gebaren- en schrijftolken. 

Datum en plaats worden nog bekend gemaakt

Inzicht in het proces van acceptatie, wat  betekent dat voor de tolksituatie. En veel oefenen met feedback vanuit de doelgroep.

In samenwerking met Stichting Plots-en Laatdoven, Margot de Vreede en Eline Slik - GGMD. 

Aangevraagd bij RTGS.

 

8. Workshop "Nieuwe tolk...en dan?' 

Datum wordt nog vastgesteld. 

Voor tolken met maximaal 3 jaar ervaring. In samenwerking met Daan Heimans. 

En dan ben je tolk...Hoe zorg je er voor dat je overeind blijft in het crossculuturele gebied waarin je je als tolk begeeft? 

Goedgekeurd door RTGS: 5730

 

 

Coachingspakketten, ook voor studenten! 

 

Voor alle pakketten geldt dat de tolk zelf bepaalt op welke onderdelen van het vak en/of op welke vaardigheden hij/zij gecoacht  wil worden. Hierbij kan gedacht worden aan: vertaaltechnische vragen, keuzes die gemaakt zijn in een tolksituatie, houdingsaspecten, leerhouding (angst, onzekerheid in de ‘nieuwe wereld’), ethische dillema’s etc.

De tolk  levert  digitaal een casus in. Dit kan een beschrijving van een situatie zijn waar een vraag aan verbonden is of een opname.

De coaching gebeurt online. Hiervoor kunnen de volgende middelen gebruikt worden: Skype, Facetime of Google Hangout. Na het contact ontvang je een samenvatting van het gesprek met aandachtspunten/reminders.

De coaching vindt plaats in gespreksvorm en aan de hand van van te voren vastgestelde doelen. De coach zorgt hierbij voor een open en veilige sfeer waardoor een dialoog ontstaat en vragen duidelijker worden. Op basis hiervan wordt advies gegeven en leerdoelen of aandachtspunten vastgesteld.

Pakket 1.

Vier maal een casus of vraag inleveren met 30 minuten online coaching: €75,-

Pakket 2.

Vier maal een casus of vraag inleveren met 60 minuten online coaching: €125,-

Pakket 3.

Zes maal een casus of vraag inleveren met 30 minuten online coaching: €100,-

Pakket 4. 

Zes maal een casus of vraag inleveren met 60 minuten online coaching: €150,-

Meer info? Mail naar erikazeegers@upcmail.nl