Erika Zeegers              

Erika Zeegers is ruim 27 jaar tolk gebarentaal, heeft een ruime ervaring in het tolken van veel verschillende tolksituaties en is het bezit van een Mastertitel (Dovenstudies). 

Het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen en visies vindt zij essentieel voor zichzelf en vakgenoten. Erika heeft als docent op de tolkopleiding gewerkt. Daar richtte zij zich vooral op het vak tolkvaardigheden en ontwikkelde de module Ethiek. Dat laatste vanuit de overtuiging dat tolken meer is dan het vertalen van de ene taal naar de andere taal, want daar ligt haar passie: de mensen, de interactie, het zich willen verdiepen in elkaar en elkaars cultuur.

Met regelmaat organiseert zij workshops voor gediplomeerder tolken en studenten. Erika werkt hierbij regelmatig samen met: Stichting Plotsdoven, Robert G Lee, Stephanie Feyne, Studievereniging Opleidingen Gebarentaal (SOG), GGMD en dove ervaringsdeskundigen.

Ik nodig je van harte uit om deel te nemen aan een van de workshops! Ook sta ik open voor thema's die door tolken zelf worden ingebracht.